Casa Universitarilor va fi reabilitată printr-un proiect FDI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut, prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI) gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, o finanțare în valoare de 10.720.905 lei, pentru reabilitarea, refuncționalizarea și modernizarea Casei Universitarilor, imobil care este și monument istoric. Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Casa Universitarilor a reintrat în posesia Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la data de 16 aprilie 2015, iar în aprilie 2016 UAIC a început demersurile pentru  valorificarea imobilului, prin obținerea Certificatul de Urbanism nr. 988 pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare, refuncționalizare și modernizare”. Ulterior, în septembrie 2017, s-a semnat contractul de servicii proiectare și asistență tehnică, onorat din venituri proprii ale universității. În septembrie 2018, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut Autorizația de Construire nr. 990, pentru ca în prezent să se deruleze procedura simplificată de achiziție a lucrărilor de construcții, pe SICAP (platforma electronică de achiziții publice) și se află în etapa de evaluare a propunerilor financiare depuse de ofertanți.

Casa Universitarilor din Iaşi (Casa Canta) este o clădire de patrimoniu construită în jurul anului 1800 pentru Iordache Cantacuzino. Clădirea a fost refăcută de fiul acestuia, logofătul Nicolae Canta, iar din anul 1947 intră în administrarea Universității, având destinaţia de cantină – restaurant pentru profesorii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

Articol publicat de UAIC.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833