Proiectare Construcţii Hidrotehnice și Hidroenergetice

Amenajările hidrotehnice și hidroenergetice sunt lucrări complexe ce implică strategii coerente și eforturi financiare susținute pe termen mediu și lung, iar avantajele realizării acestor proiecte de anvengură se regăsesc imediat în marea majoritate a sectoarelor economice și industriale. România este o țară cu tradiție în acest domeniu, iar dezvoltarea acestor proiecte implică viziune, abordare în armonie cu mediul, strategie de dezvoltare durabilă și specialiști cu experiență. Suntem prezenți cu servicii complete de proiectare și consultanță tehnică, la fazele Expertizare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT, Studiu de Fezabilitate (SF), Documentatie Tehnica pentru obținerea Autorizatiei de Construire (DTAC), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PTh + DDE), Verificare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT, Devize de lucrări cu identificarea celor mai fiabile soluții de la producători, Asistență Tehnică, în următoarele domenii:

  • Amenajări și regularizări de cursuri de apă și albii, îndiguiri;
  • Captări de apă, baraje și lacuri de acumulare;
  • Deviații de apă și aducțiuni;
  • Amenajări costiere;
  • Lucrări de Îmbunătățiri Funciare;
  • Amenajări hidroenergetice;

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833