Consultanţă achiziţii publice, achiziţii lucrări şi servicii

Achizițiile publice reprezintă unul dintre domeniile prioritare ale oricărei autorităti locale sau centrale, a căror realizare corectă contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, la furnizarea de servicii publice, precum și la sporirea încrederii în instituțiile statului. Legislația achizițiilor publice din România este deosebit de complexă, precum în majoritatea statelor membre UE, iar Regulile Băncii Mondiale sau BERD sunt similare.

Consultanta in achizitii publice se adreseaza atat autoritatilor contractante care organizeaza proceduri de achizitie cat si potentialilor ofertanti la procedurile de achizitie publica.

Serviciile din domeniul achizitiilor publice includ:

Pentru autoritati contractante:

  • Asistenta in stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, in functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
  • Asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare etc.);
  • Asistenta acordata beneficiarilor in vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, urmarind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anuntului de organizare a procedurii si pana la semnarea contractului cu ofertantul castigator;

Pentru operatori economici:

  • Asistenta in elaborarea documentelor-tip si a ofertelor tehnice si / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica in calitate de ofertant;
  • Oferirea de consultanta pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentatiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante si solicitarea de eventuale clarificari si pana la finalizarea procedurii de achizitie si semnarea contractului cu ofertantul castigator.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833