Artehnis Ecoline

Sustenabilitatea este un concept de actualitate, intens vehiculat în activitățile cotidiene. Legislația europeană și națională, precum și interesul public deosebit, impun găsirea unor metode de a acţiona în mod responsabil și prin analizarea și respectarea unor măsuri extrem de importante în principal în relația cu mediul.

Sprijinim organizaţiile să se asigure că ele şi partenerii lor au implementate procese şi sisteme eficiente care să le ajute să respecte cerinţele părţilor interesate în materie de calitate, sănătate şi securitate, management al mediului, responsabilitate socială a întreprinderilor şi alte arii ale dezvoltării durabile.

Serviciile Ecoline

Audituri și certificări energetice, management energetic

Serviciile noastre de audit energetic vă oferă  informații clare despre consumului de energie din clădirile şi facilităţile dumneavoastră.

Cu aceste informaţii, putem lucra împreună pentru a găsi cele mai bune oportunităţi de îmbunătăţire şi a elabora o strategie comprehensivă de management al energiei pentru a reduce consumul energetic viitor, utilizând gama noastră de servicii care include simulare energetică şi inovaţii pentru clădiri ecologice.

Nivelul de evaluare a perfomanțelor energetice poate fi realizat de echipa Artehnis, funcție de solicitarea beneficiarului, chiar și în conformitate cu cerințele standardului de certificare BREEAM sau LEED.

Proiectarea și dezvoltarea durabilă/sustenabilă

Se cauta minimizarea impactului negativ al cladirilor asupra mediului prin marirea eficientei si prin folosirea optima a materialelor, energiei si dezvoltarii spatiale.

Mai simplu, ideea de sustenabilitate, sau proiectare ecologica, este de a ne asigura ca actiunile si deciziile pe care le luam azi nu impiedica oportunitatile generatiilor de maine. Obiectivul constructiilor durabile sau verzi este reducerea emisiilor de carbon in cladire in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia.

El poate include utilizarea materialelor de constructie durabile sau reciclate, reducerea deseurilor si utilizarea surselor regenerabile de energie.

Consultanță și studii de mediu

Mediul se află în centrul preocupărilor guvernelor, societăţii civile şi cetăţenilor şi va rămâne o prioritate pentru mult timp. Importanţa sa este tot mai mare, fie că vorbim de procesul decizional din afaceri şi achiziţii, sau de legislaţie, standarde şi reglementări. Drept urmare, nicio companie nu îşi mai permite să trateze cu lejeritate acest subiect.

Indiferent de industria sau domeniul în care activaţi, trebuie să vă reduceţi impactul asupra mediului şi să îl protejaţi cât mai bine posibil. Activitatea de protectie a mediului in cadrul unei companii trebuie sa aibe in vedere echilibrul dintre starea actuala a factorilor de mediu cat si analiza prognozelor privind calitatea mediului, astfel necesitatea intocmirii unor studii de mediu pe probleme punctuale, intr-o maniera profesionista devine o activitate sustenabila si conforma pentru o companie responsabilă.

Va stam la dispozitie cu urmatoarele servicii:

  • obtinerea completa a gamei de avize/autorizatii/acorduri de mediu;
  • elaborarea documentatiei tehnice de specialitate ( raport de mediu, raport impact de mediu, bilant de mediu, raport amplasament );
  • asigurarea interfetei cu autoritatile de reglementare din domeniul protectiei mediului;
  • managementul deseurilor in cadrul societatii dvs.;
  • raportari catre autoritatile de mediu ( toate tipurile de raportari in functie de specificul activitatii dvs. ) fond de mediu, ANPM, APM, SIM;
  • inregistrarea in sistemul integrat de mediu – SIM;
  • consultanta cu privire la obligatiile de mediu in vederea conformarii cu legislatia de protectia mediului in vigoare

Smart city

Un Oraș Smart (inteligent) însemnă un oraș mai inclusiv și care creează oportunități egale pentru toți. Tehnologia nu este în mod necesar un lux, dimpotrivă s-a dovedit că ne simplifică existența și o face mai puțin costisitoare în multe aspecte.

Smart și Tehnologizat înseamnă mai educat, mai sănătos, mai puțin costisitor, mai implicat în tot ceea ce înseamnă procesul de administrație publică, mai multe oportunități pentru mediul de afaceri și cetățean, beneficii care se traduc pe îmbunătățirea calității vieții – o interacțiune mai ușoară și prietenoasă a oamenilor cu orașul, cu mediul, cu semenii și orientat către un viitor susținut de tehnologii inteligente integrate. Conceptul merge dincolo de relaționarea dintre cetățeni și furnizorii de servicii publice și oferă instrumentele ce încurajează cetățenii să fie mai activi și mai participativi în viața comunității. Smart City este mai degrabă un process continuu care se va desfășura pentru cetățean și împreuna cu acesta și care își propune să transforme fiecare oraș într-o comunitate cu un nivel de trai cât mai ridicat din toate punctele de vedere.

Din punct de vedere tehnic, un oraş inteligent necesită o reţea extinsă de senzori şi automatizări (IoT – internetul lucrurilor), canale dedicate de comunicaţii, platforme de achiziţie de date, baze de date statistice şi deschise, platforme de oraş, aplicaţii de gestiune, integrare şi utilizare, interfeţe cu alte platforme, sisteme de salvare şi siguranţă, panou de control şi analiză, gestiune aplicaţii, etc.

Proiectele de oraş inteligent sunt extrem de complexe, necesită expertiză multidiscliplinară, resurse majore şi propun schimbări fundamentale din punct de vedere tehnologic, dar şi din punct de vedere social, în privinţa modului cum interacţionează entităţile şi cetăţenii unui oraş. Eforturile depuse de un oraş în trecerea către unul inteligent, sunt răsplătite prin asigurarea unei dezvoltări durabile şi prin creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.

Cei mai frecvent întâlniți parametri care identifică sustenabilitatea comunităţilor sunt:

Administraţie locală inteligentă (e-Administrație, e-Guvernare)
Are la bază comunicarea şi interacţiunea facilă cu cetăţenii, facilitarea dezvoltării mediului de afaceri local, implementarea de proiecte de impact asupra calităţii vieţii, reducerea birocraţiei, creşterea transparenţei, eficienţei şi reducerea costurilor administrative autorizatiei si a acordului de functionare (AF) de la primaria in raza careia se află sediul social sau punctul de lucru – necesare doar daca exista activitate economica in spatii special amenajate ( spatii de productie, depozite, birouri).

Mobilitate urbană inteligentă (transport sustenabil)
Transport public şi comercial eficient şi nepoluant (autovehicule electrice), transport multimodal, utilizarea mijloacelor fizice (mers, biciclete), gestiunea parcărilor, gestiunea traficului, infrastructură, logistică şi planificare eficientă, acces facil şi instrumente de plată.

Clădiri sustenabile/ inteligente (mediu de locuit şi afaceri sustenabil)
Include clădirile eficiente energetic, cu aport minim de energie exterioară, capabile să folosească pe scară largă energii regenerabile, să micşoreze poluarea, să automatizeze utilităţile, asigurând un standard ridicat de viaţă sau de lucru.

ICT şi Utilităţi publice (Infrastructură şi procese integrate între ICT, energie, utilităţi şi transport)
Presupune utilizarea tehnologiilor IT şi de Comunicaţii pentru interconectarea dotărilor de infrastructură, în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi sustenabilităţii oraşului; include de exemplu resurse regenerabile de energie, automatizări de creştere a eficienţei energetice, iluminatul public, reţelele de comunicaţii, dar şi reţele de senzori pentru infrastructura de utilităţi (apă, apă uzată, gaze, încălzire, trafic, deşeuri, etc.), unităţi şi platforme de achiziţie, stocare şi prelucrare a informaţiilor, aplicaţii de gestiune şi decizie.

Mediu
Se asigură monitorizarea permanentă a principalilor parametri de mediu şi luarea de măsuri eficiente contra depăşirii limitelor admise.

Siguranţa publică inteligentă
Asigurarea ordinii publice, securităţii şi siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi modul de acţiune în caz de accidente, urgenţe, calamităţi.

Sănătate inteligentă (e-Sanatate)
Îmbunătăţirea stării de sănătate, calităţii serviciilor, fluxurilor între unităţile medicale, diminuarea costurilor prin optimizarea resurselor, telemedicina, dispozitive portabile.

Educaţie inteligentă
Eficienţa şi calitatea sistemului educaţional, formare profesională, alfabetizare digitală, platforme de învăţare şi perfecţionare.

Turism inteligent (e-Turism)
Informare şi interacţiune cu turiştii, promovare locală, servicii.

Inovaţie şi Afaceri locale inteligente
Dezvoltare durabilă prin colaborare cu administraţia, accent pe afacerile creative, inovative şi cu valoare adăugată mare, eficientizarea costurilor, economisirea resurselor, protejarea mediului.

Planificare urbană inteligentă
Planificarea spaţială, temporală şi multidisciplinară a modului de dezvoltare a oraşului.

Amenajări peisagiste
Rolul gradinii este de a fi un ambient pentru odihna, meditatie, recreere, miscare in aer liber. Exista foarte multe aspecte de care trebuie sa tinem seama atunci cand proiectam un spatiu verde. Pe langa forma, stil, peisaj si alte detalii practice, o deosebita atentie se cuvine, desigur, culorilor. Toate aceste elemente trebuie alese astfel incat sa se poata crea o armonie intre ele, rezultand un echilibru in decursul anotimpurilor.

Serviciile includ următoarele:

AUDIT ENERGETIC

Preț: 0,35 euro/mp; min. 1.200 lei;

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

CERTIFICAT ENERGETIC

Garsonieră: 90 lei

Apartament cu 2 camere: 110 lei

Apartament cu 3 camere: 120 lei

Apartament cu 4 camere: 130 lei

Apartament cu 5 camere: 140 lei

Casă: de la 1.50 lei/mp, min 200 lei

Clădiri (birouri, spitale, administrative, spații comerciale): de la 1 leu/mp, min. 350 lei

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, după caz Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

STUDIU PRIVIND UTILIZAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ

Preț: min. 300 lei

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, după caz Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

CERTIFICARE BREEAM

Preț: min. 6.000 lei

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, după caz Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

CERTIFICARE LEED

Preț: min. 5.000 lei

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, după caz Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

CERTIFICARE GREEN HOMES

Preț: min. 2.000 lei

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, după caz Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE

Preț: 150 lei/oră

EFICENȚĂ ENERGETICĂ LOCUINȚE 2020

Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1438/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, solicitarea de finanțare nerambursabilă se poate face doar după realizarea raportului de audit energetic și a certificatului de performanţă energetică ale clădirii (ambele documentații să nu fie mai vechi de 6 luni de la data înscrierii în aplicaţia informatică, ele fiind cheltuieli eligibile – art. 6, (1), lit. g)).

 

  1. AUDIT ENERGETIC
Preț: 0,35 euro/ mp ; min. 1.200 lei;

 

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

  1. CERTIFICAT ENERGETIC

 

Locuință unifamilială: de la 1.50 lei/mp, min 200 lei

 

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, după caz Planurile de Arhitectură, Structură și Instalații ale imobilului.

Portofoliu:

100+
de CERTIFICATE ENERGETICE
pentru clădiri publice și rezidențiale (private)

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833