Consultanţă Finanţare Proiecte în Construcţii

Demararea și susținerea investițiilor presupune, dincolo de o analiza tehnică, un calcul de buget și de susținere financiară prin identificarea judicioasă a tuturor posibilităților, cum ar fi venituri proprii; identificare de potențiali parteneri/investitori; fonduri nerambursabile europene, naționale, altele; împrumuturi bancare; alte surse. Astfel, se impune cunoașterea etapelor ce urmează a fi parcurse, precum și drepturile și obligațiile ce derivă din relația cu sursa de finanțare.

Într-o clasificare simplă, finanțarea poate fi realizată apelând la surse proprii sau la surse externe (din afara organizatiei):

  • Surse interne: Contributiile proprietarilor sau ale membrilor organizatiei, Resursele excedentare generate de activitatea organizatiei (autofinantare)
  • Surse externe: Credit , Împrumut, Finantare nerambursabila

 

Orice proiect, indiferent de particularitățile sale, parcurge 5 etape:

Etapa 1 – Etapa de identificare
Aceasta se plaseaza inainte de inceperea efectiva a proiectului. Este momentul in care se impune analiza nevoilor din organizație si luarea și asumarea deciziei de a incepe pregatirea unui proiect de investitii. Dintre activitatile desfasurate in aceasta etapa initiala, cele mai importante sunt:

  • analiza punctelor tari, respectiv acele aspecte care tin de mediul intern al organizatiei si care ii confera un avantaj competitiv;
  • analiza punctelor slabe, cu alte cuvinte aspectele interne care necesita o imbunatatire;
  • analzia oportunitatilor provenite din mediul extern al organizatiei, aspecte pe care societatea le poate valorifica;
  • analiza amenintarilor provenite din afara societatii, precum schimbari legislative, aspecte concurentiale, etc. Acesti factori nu pot fi modificati, insa societatea se poate adapta si isi poate stabili o strategie de raspuns.

Ca urmare a analizezi facute anterior, societatea poate trage concluziile care o vor conduce catre identificarea ideii de proiect.

Tot in aceasta etapa de identificare, este important sa se identifice toti factorii implicati in viitorul proiect si sa se obtina acordul lor pentru continuarea pregatirii documentatiei necesare.

Ultima activitate trebuie sa fie cea de identificare a liniei / masurii sau programului de finantare adecvat.

Etapa 2 – Etapa de pregatire și solicitare
Presupune în general implicarea unui consultant sau specialist care stăpânește domeniul și conduce realizarea proiectului pe făgașul realist și fezabil din punct de vedere al eligibilității și  sustenabilității tehnico economice de realizare a investiției. Implică în general asamblarea documentației specifice de solicitare a finanțării, în conformitate cu un conținut cadru aprobat, elaborarea planului de afaceri, urmărirea conformității documentelor de proprietate, avize, acorduri, autorizații, diverse acte, corelarea documentației tehnice cu sursa de finanțare și cerințele impuse de finanțator, analizarea pieței și a clienților,realizarea situațiilor bugetare, estimări de venituri și cheltuieli, indicatori de cash-flow. În această etapă se realizează depunerea efectivă a proiectului în vederea solicitării de finanțare, la diferite stadii de maturitate funcție de așteptările finanțatorului, iar conținutul și modul de realizare al documentațiilor sunt extrem de importante, întrucât vor dicta în mod direct tot procesul ulterior de realizare a investițiilor.
Etapa 3 – Etapa de evaluare
Finanțatorul prin evaluatori și specialiști desemnați va analiza conformitatea proiectului depus cu rigorile și condițiile stabilite. Sunt urmărite condițiile de eligibilite din punct de vedere al conformității documentelor și actelor, din punct de vedere tehnico-economic și al sustenabilității planului de afaceri. Pot exista solicitări de clarificări și explicații suplimentare, în final stabilindu-se dacă proiectul se finanțează sau se respinge.
Etapa 4 – Etapa de implementare
Concomitent cu semnarea contractului de finanțare, începe și această etapă, în care proiectul trebuie sa se implementeze conform detaliilor stabilite prin planul de afaceri și documentațiile depuse în etapele precedente. In functie de finantare, proiectul poate fi implementat in cateva luni (cazul fondurilor nationale, credite, împrumuturi) sau intr-o perioda mai mare, ce poate ajunge la cativa ani (cazul fondurilor europene sau guvernamentale). La finalul acestei periode de implementare, obiectivele stabilite in planul de afaceri si in contractul de finantare trebuie sa fie indeplinite intocmai pentru a se evita rezilierea contractului si returnarea banilor incasati de la finanțator.
Etapa 5 – Etapa de monitorizare
Dupa ce a fost realizat proiectul se realizează o urmărire a investiției de către finanțator prin specialiști cooptați, prin care acesta se asigură că sunt menținuți acei parametri agreati prin contractul de finantare. Orice nerespectare a proiectului și a condițiilor stabilite inițial, poate sa atraga penalitati, corectii, solicitări de restituiri si chiar rezilierea contractului.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833