S-au actualizat documentațiile SF/DALI pentru 58 de poduri de pe rețeaua rutieră națională

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea Contractului de Finantare nr. 111, pentru proiectul ”Elaborare/actualizare documentații tehnice(SF/DALI) pentru 58 de poduri amplasate pe rețeaua rutieră națională” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investiții, Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

În această linie se înscriu și acțiunile care vizează asigurarea unei stări de viabilitate adecvate a unor drumuri naționale reprezentând artere rutiere de importanță crescută prin intervenții punctuale de construcție sau, după caz, reabilitare a unor poduri amplasate pe aliniamentul acestora.

Aceste intervenții vor asigura menținerea unei conectivități corespunzatoare pe rețeaua de drumuri naționale din zona de incidență a obiectivelor de investiții. Prin dezideratele implementării proiectului, se intenționează asigurarea documentațiilor tehnice atât pentru modernizarea/reabilitarea unor poduri existente, precum și construcția unor poduri noi.

S-au actualizat documentațiile SF/DALI pentru 58 de poduri de pe rețeaua rutieră naționala

 

 

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833