Artehnis Structural Design

Proiectarea structurii de rezistenta a constructiilor reprezinta concretizarea necesitatilor si dorintelor functionale, tehnologice, constructive, arhitecturale, estetice si de confort ale unui investitor cu respectarea conditiilor de calitate si economice cerute de acesta si de normele in vigoare. Inginerul proiectant are misiunea de a "concepe" un sistem sigur, eficient si, in acelasi timp, agreeat de ceilalti factori implicati (arhitect, instalator, beneficiar).

La proiectarea structurii de rezistenta aferenta unui imobil se urmareste indeplinirea conditiilor de siguranta (rezistenta, stabilitate, durabilitate) atat la actiuni gravitationale cat si la actiuni seismice prin respectarea normelor in vigoare. Prin dimensionarea elementelor de suprastructura se urmareste limitarea deplasarilor laterale ale structurii datorate efectelor actiunii seismice cat si limitarea degradarilor elementelor nestructurale.

Echipa de proiectare are experiența și dotarea (software + harware) care să permită realizarea evaluărilor identificare, expertizare, modelare, calcul și proiectare atât pentru construcții noi, cât și pentru cele existente (consolidări), la:
Structuri din beton armat
Structuri din zidărie
Structurimixte din beton armat și zidărie
Structuri din beton prefabricat și precomprimat
Structuri din metal
Structuri din metal
Structuri din lemn
Structuri cu materiale compozite

Serviciile includ următoarele:

Proiectare de structură pentru obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire (D.T.A.C. - Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire)

Cost: min. 1 euro / mp

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Planurile de Arhitectură și Instalații ale imobilului.

Proiectare de structură pentru demolare (D.T.A.D. - Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare)

Cost: min. 0,5 euro / mp

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Planurile de Arhitectură și Instalații ale imobilului, Expertiza Tehnică.

Proiectare de structură la fazele Studiu de Fezabilitate (S.F.) sau Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.)

Cost: min. 0,75 euro / mp

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Planurile cu soluțiile finale de Arhitectură și Instalații ale imobilului, Soluția de Finanțare

Proiectare tehnică de structură și detalii de execuție (P.Th. + D.E.)

Cost: min. 2 euro / mp

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Planurile de Arhitectură și Instalații ale imobilului finale (cele care au stat la baza obținerii Autorizației de Construire).

Expertizarea tehnică a structurii prin specialiști atestați MLPAT pentru toate tipurile de construcții

Cost: min. 0,8 euro / mp

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Cartea Tehnică a Construcției (Proiectul inițial care a stat la baza realizării construcției, inclusiv documentațiile tehnice de pe parcursului exploatării care evidențiază istoricul intervențiilor), Tema de Proiectare (care este scopul realizării expertizei tehnice pe structură), Planurile de Arhitectură cu soluția de intervenție.

Proiectare de structură pentru intervenții, extinderi și consolidări la construcții existente

Cost: min. 2 euro / mp

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Expertiza Tehnică pe Structură, Cartea Tehnică a Construcției (Proiectul inițial care a stat la baza realizării construcției, inclusiv documentațiile tehnice de pe parcursului exploatării care evidențiază istoricul intervențiilor), Planurile de Arhitectură cu soluția de intervenție, Planurile de Arhitectură și Instalații ale imobilului finale (cele care au stat la baza obținerii Autorizației de Construire).

Verificare proiect prin specialiști atestați M.L.P.A.T. pentru toate tipurile de lucrări

Cost: min. 0,2 euro / mp

* Suprafaţa de calcul este suprafaţa construită desfăşurată (suma suprafeţelor tuturor nivelurilor imobilului, măsurate la exteriorul pereţilor);

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție toate documentațiile tehnice ce urmează a fi supuse verificării

Antemăsurători și devize de lucrări

Cost: min. 90 lei / oră

Urmărirea execuției în șantier

Cost: min. 90 lei / oră + costurile deplasărilor

Consultanță tehnică de specialitate

Cost: min. 120 lei / oră

Optimizarea tehnico-economică a proiectelor de structuri

Cost: 15 % procent raportat la valoarea materialelor/lucrărilor de structură ale investiției care au fost optimizate

Portofoliu:

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833