Proiectare Reţele Edilitare

Rețelele edilitare au un rol mult mai important în cadrul unităților administrative pe care le deservesc, acestea asigurând gradul de igienă necesar unei dezvoltări sănătoase a populației, dar și confort. Competenţa echipei în acest sector vă va îndruma sub fiecare aspect, asigurând respectarea normelor, a siguranţei în fiecare fază şi limitarea impactului asupra mediului.

Serviciile de proiectare și consultanță tehnică urmăresc:

  • Retele de apa potabila si canalizare menajera si pluviala, cuprinzând infiintare retele de apa potabila si canalizare menajera si pluviala in localitati, bransamente apa, racorduri canal, extinderi de conducta apa potabila si canalizare menajera si pluviala, statii de epurare ape uzate, statii de tratare apa, rezervoare de inmagazinare apa, statii de pompare, etc.;
  • Retele gaze naturale, cuprinzând infiintari și distributii noi in localitati, proiectare bransamente, extinderi de conducta etc.);
  • Retele electrice de iluminat public, linii electrice aeriene sau subterane, posturi de transformare;
  • Rețele de termoficare.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833