Management Proiecte Construcţii

Proiectele de constructii presupun activitati care necesita organizarea in echipa, iar eficientizarea acesteia conduce inevitabil la succesul proiectului.

Este esenţială abilitatea de a coordona resursele umane, materiale si financiare pe intreaga durata de viata a proiectului, pentru atingerea obiectivelor esenţiale:timpul, calitatea, bugetul estimat şi nu în ultimul rand satisfactia clientului.

Echipa de specialişti Artehnis are expertiza necesară gestionării proiectelor compexe pe întregul proces de construcție, din faza de pre-design și până la finalizarea proiectului.

Pe scurt, serviciile pot fi structurate după cum urmează:

 

Managementul de Proiect
Cuprinde organizarea, controlul si coordonarea procesului de proiectare, avizare si constructie propriu zisa a proiectului de la iniţiere pana la finalizare, in vederea atingerii asteptarilor clientului. Managementul de proiect implica planificarea, coordonarea si controlul unei varietati mari de activitati complexe ce se schimba de la proiect la proiect. Ne asiguram ca proiectele clientilor nostri sunt livrate in conditii de siguranta, la timp, in bugetul stabilit si in conformitate cu documentatia de proiect.

Managementul de proiect implica parcurgerea a cinci etape esentiale in derularea unei investitii:

 1. Initierea proiectului;
 2. Planificarea sau dezvoltarea proiectului;
 3. Execuţia Proiectului sau Implementarea;
 4. Monitorizarea si Controlul;
 5. Incheierea Proiectului.

Serviciile noastre urmaresc:

 • Analiza fezabilitatii proiectului;
 • Stabilirea obiectivelor proiectului;
 • Stabilirea procedurilor / metodologiei de lucru;
 • Planificarea proiectului evidenţiind Drumul Critic, rezervele de timp ale activitatilor, punctele cheie;
 • Estimarea preliminară a costurilor şi monitorizarea bugetului general al proiectului;
 • Recomandari privind solutiile constructive din perspectiva costurilor si duratelor de executie, cat si a eficientei in exploatare;
 • Recomandari pentru realizarea de economii in executia proiectului;
 • Organizarea procedurilor de licitatie si contractarea serviciilor de proiectare, consultanta, specialişti tehnici, dar si a lucrarilor de constructii;
 • Coordonarea procesului de proiectare, avizare şi obţinere a autorizaţiilor;
 • Estimarea costurilor de executie ale proiectului, in stransa legatura cu graficul de executie;
 • Coordonarea si controlul activitatilor si resurselor in fazele de executie;
 • Monitorizarea progresului si asigurarea respectarii parametrilor de cost, calitate si timp stabiliti;
 • Monitorizarea şi coordonarea activităților legate de închiderea proiectului.

Reprezentare Beneficiar
Ca reprezentanti ai beneficiarului proiectului, abordarea noastra include optimizarea costurilor cu proiectarea si constructia, a timpului de livrare si a costurilor de intretinere si operare, maximizand astfel valoarea proiectului printr-o comunicare eficienta pe toata durata proceselor de dezvoltare. Reprezentam interesele proprietarului si suntem legatura dintre broker, echipa de design, proprietarul terenului, contractori etc.

Serviciile noastre principale urmaresc:

 • monitorizarea procesului de proiectare;
 • monitorizarea bugetului general al proiectului (costuri de non proiectare/ costuri de constructie etc);
 • monitorizarea procesului de licitare si selectie a furnizorilor;
 • asistenta jurídica şi tehnică la incheierea contractelor cu furnizorii de produse si servicii;
 • monitorizarea activitatilor legate de constructia in sine;
 • monitorizarea activitatilor legate de inchiderea proiectului.

Managementul Costurilor
Implementarea unei structuri de management al costurilor va ajuta ca investitia sa ramana in bugetul si perioada estimata. Serviciile noastre acopera managementul costurilor si planificarea activitatilor aferente proiectelor dintr-o gama larga de industrii. Oferim beneficiarilor feedback si informare permanenta, astfel incat sa asiguram executia cu success a proiectului.

Managementul organizarii lucrarilor presupune dezvoltarea si mentinerea unei planificari stricte pentru toate fazele proiectului. De fapt, planificarea incepe inainte de inceperea constructiei, ideal in faza in care se stabilesc detaliile de proiectare, in care se fac licitatiile pentru alegerea contractorilor etc.

Planificare include subplanuri aferente: al obiectivelor, al proiectarii, al constructiei, al revizuirii planurilor de activitate ale contractorilor, al stabilirii termenelor si planului de evaluare a corectiilor finale, optimizand astfel intregul proces de planificare.

Folosind Metoda “Drumului Critic”, realizam si actualizam in permanenta planul general care sumarizeaza stadiul tuturor activitatilor pentru fiecare faza de executie a proiectelor foarte complexe.

Procesele noastre aferente managementului costurilor monitorizeaza activ costurile in toate etapele proiectului, oferind participantilor la proiect o imagine financiara clara, in orice moment, care sa permita luarea unor decizii eficiente.

In plus, integrarea datelor aferente planificarii si costurilor identifica potentialele interferente cu impact asupra bugetelor de final, de multe ori inainte ca indicatorii de baza ai proiectului/programului sa fie afectati.

Managementul Contractului
Încadrarea în parametrii de timp, buget şi calitate, implică stabilirea unor relaţii contractuale clare, coerente şi precise. Oferim investitorilor publici si privati servicii profesionale de management de contract, care includ consultanta in faza de negociere a contractului, interpretarea contractului, precum si analiza riscurilor din contract. Astfel ne ocupăm de identificarea furnizorilor si colaboratorilor, evaluarea si selectia acestora, elaborarea documentatie de licitatie, caiete de sarcini şi responsabilităţi, antemasuratori şi specificatii tehnice, evaluarea licitatiei, negocierea si semnarea contractelor. emiterea comenzilor si urmarire evolutiei contractelor.
Supervizarea Lucrarilor / Consultanţă tehnica
Presupune acordarea de consultanta tehnica si administrativa, planificand si gestionand subcontractantii anagajati de catre client, asigurand daca este cu putinta, realizarea de economii si termene mai scurte in favoarea clientului. Acest serviciu se adreseaza beneficiarilor ce isi doresc sa optimizeze costurile investitiei, să atingă un nivel calitativ cuperior şi conform legislaţiei în vigoare, sa diminueze riscurile ce pot aparea pe parcursul derularii acesteia, precum si garantia ca activitatile sunt coordonate în cel mai adecvat mod cu putinta. Furnizăm atât monitorizare tehnică și financiară, cât și rapoarte oficiale trimise lunar sau trimestrial, verificând dacă activitatea efectuată este conform contractului de construcție cu referire la problemele legate de costuri, calitatea lucrărilor executate și respectarea calendarului proiectului.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833