Servicii de proiectare pentru Școala Gimnazială „Ion Pintilie” din localitatea Măneuți, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava

Artehnis a semnat recent contractual pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Ion Pintilie” din localitatea Măneuți, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava. Compania va furniza servicii pentru elaborarea documentațiilor tehnice în faza de Studiu de Fezabilitate (SF) și consultanță pentru întocmirea dosarului de finanțare în conformitate cu apelul de proiecte „Construcția și dezvoltarea unei rețele-pilot verzi” lansat în cadrul PNRR (Planului Național de Redresare și Reziliență).

Activitățile ce fac obiectul contractului sunt:

I. Activități privind serviciile de proiectare:

 1. Elaborare Studiu privind conformarea cu cerințele nZEB;
 2. Elaborare Scenariu de Securitate la Incendiu;
 3. Verificare tehnică la cerințele Cc și Ci a Scenariului de Securitate la Incendiu;
 4. Elaborare documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor;
 5. Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), conform HG 907/2016;

II. Activități privind serviciile de consultanță:

 1. Verificarea eligibilității beneficiarului;
 2. Conturarea ideii proiectului de investiții care urmează a fi realizat și analizarea oportunității acestuia;
 3. Prezentarea criteriilor de eligibilitate și activităților eligibile în cadrul programului de finanțare vizat.
 4. Furnizarea de asistență pentru întocmirea și elaborarea proiectului;
 5. Elaborarea documentelor anexe aferente Cererii de Finanțare, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului;
 6. Asistență și consultanță acordată beneficiarului în cazul transmiterii de către organismul intermediar a unor fișe de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu proiectul sau activitățile propuse a se realiza în cadrul acestuia.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833