Proiectare Infrastructuri Rutiere, Feroviare şi Aeroportuare

Sustenabilitatea economică a comunităților, dar și a societății în general, este dependentă de investițiile permanente în dezvoltarea, modernizarea și întreținerea infrastructurii de transport.

Proiectele moderne de infrastructură în care ne implicăm, stabilesc conexiuni între oameni și locuri, siguranță și fiabilitate, facilitează schimburi economice și se inserează armonios în cadrul mediului natural. Este urmarită adoptarea celor mai potrivite soluții pentru fiecare proiect în parte astfel încat să se obtină cel mai bun raport dintre costul de realizare al lucrării proiectate și durata de viată estimată a lucrărilor și în același timp ținând cont și de costul de întreținere periodică a lucrărilor ce urmează a fi realizate.

Dezvoltăm sisteme de transport integrate, capabile să răspundă tuturor cerințelor de ordin funcțional, social și economic, evident în conformitate cu cerințele de calitate impuse de reglementările tehnice și legislația națională și internațională în vigoare.

Sectoare de activitate:

Infrastructuri de Transport Rutier

Servicii oferite:
Proiectare și consultanță tehnică, la fazele Expertizare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT
Studiu de Fezabilitate (SF)
Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)
Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PTh + DDE)
Verificare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT
Devize de lucrări cu identificarea celor mai fiabile soluții de la producători
Asistență Tehnică, pentru următoarele:

 • Autostrăzi, Drumuri Expres și Europene;
 • Drumuri Naționale și Județene, Șosele de Centură, Străzi/Drumuri Urbane și Comunale, Drumuri Forestiere, de Exploatare Agricolă, Industriale și Private;
 • Intersecții și Accese la Drumuri Județene, Naționale, Europene, Expres sau Autostrăzi;
 • Poduri Rutiere și Podețe;
 • Tuneluri și Pasaje;
 • Viaducte;
 • Accese, Parcaje, Sistematizări Verticale și Incinte pentru autorități publice sau beneficiari privați;
 • Alei pentru pietoni și piste pentru bicicliști;
 • Studii de trafic;
 • Planuri de semnalizare;
 • Subtraversări.

Infrastructuri de Transport Feroviar

Servicii oferite:
Proiectare și consultanță tehnică, la fazele Expertizare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT
Studiu de Fezabilitate (SF), Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)
Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PTh + DDE)
Verificare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT
Devize de lucrări cu identificarea celor mai fiabile soluții de la producători
Asistență Tehnică, pentru următoarele:

 • Linii de Cale Ferată, Linii Ferate Industriale, Linii de Transport Urban (Tramvai/Metrou);
 • Instalații Feroviare;
 • Poduri Feroviare;
 • Racorduri de linii pentru căi ferate, zone industriale, porturi fluviale si maritime, depouri, ateliere, uzine;
 • Pasaje și Treceri la Nivel a Caii Ferate;
 • Subtraversări;
 • Stații, Gări, Zone de Tranzit, Depouri.

Infrastructuri de Transport Naval

Servicii oferite:
Proiectare și consultanță tehnică, la fazele Expertizare Tehnică prin specialiști atestați,
Studiu de Fezabilitate (SF),
Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizaţiei de Construire (DTAC),
Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PTh + DDE),
Verificare Tehnică prin specialiști atestați,
Devize de lucrări cu identificarea celor mai fiabile soluții de la producători,
Asistență Tehnică, pentru următoarele:

 • Porturi;
 • Căi Navigabile;
 • Studii și documentații specifice.

Infrastructuri de Transport Aeroportuar

Servicii oferite:
Proiectare și consultanță tehnică, la fazele Expertizare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT
Studiu de Fezabilitate (SF)
Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)
Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PTh + DDE)
Verificare Tehnică prin specialiști atestați MLPAT
Devize de lucrări cu identificarea celor mai fiabile soluții de la producători
Asistență Tehnică, pentru următoarele:

 • Aeroporturi;
 • Căi de Rulare;
 • Studii și documentații specifice;

Serviciile includ următoarele:

Expertizarea tehnică a structurilor rutiere prin specialiști atestați MLPAT.

Cost: min. 200 euro / km drum ; min. 1.000 euro / pod

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Cartea Tehnică a Construcției (Proiectul inițial care a stat la baza realizării construcției, inclusiv documentațiile tehnice de pe parcursului exploatării care evidențiază istoricul intervențiilor), Tema de Proiectare (care este scopul realizării expertizei tehnice a structurii rutiere).

Proiecte Tehnice pentru realizare Accese, Parcaje, Sistematizări Verticale și Incinte pentru autorități publice sau beneficiari privați

Cost: min. 700 euro

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Tema de Proiectare.

Proiecte Tehnice a structurilor de Alei pentru Pietoni sau Piste pentru Bicicliști

Cost: min. 50 euro / 100 ml

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Tema de Proiectare.

Studii de trafic

Cost: min. 700 euro

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Tema de Proiectare.

Documentații pentru obținerea avizului de la Poliția Rutieră sau de la Drumuri Naționale

Cost: min. 750 euro

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Tema de Proiectare.

Studiu de Fezabilitate (SF) sau Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru structuri rutiere de tip Drumuri Naționale și Județene, Șosele de Centură, Străzi/Drumuri Urbane și Comunale, Drumuri Forestiere, de Exploatare Agricolă, Industriale și Private

Cost: min. 1.500 euro / km

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Cartea Tehnică a Construcției (Proiectul inițial care a stat la baza realizării construcției, inclusiv documentațiile tehnice de pe parcursului exploatării care evidențiază istoricul intervențiilor), Expertiza Tehnică, Tema de Proiectare, Soluția de Finanțare.

Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PTh + DDE) pentru structuri rutiere de tip Drumuri Naționale și Județene, Șosele de Centură, Străzi/Drumuri Urbane și Comunale, Drumuri Forestiere, de Exploatare Agricolă, Industriale și Private

Cost: min. 2.500 euro / km

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție Actele de Proprietate, Extras de Carte Funciară, Schița Cadastrală, Ridicare Topografică vizată OCPI, Studiu Geotehnic și alte studii (după caz), Cartea Tehnică a Construcției (Proiectul inițial care a stat la baza realizării construcției, inclusiv documentațiile tehnice de pe parcursului exploatării care evidențiază istoricul intervențiilor), Expertiza Tehnică, Tema de Proiectare.

Verificare proiect prin specialiști atestați M.L.P.A.T. pentru toate tipurile de lucrări

Cost: min. 200 euro / km

* Costul estimat este realizat considerând faptul că sunt puse la dispoziție toate documentațiile tehnice ce urmează a fi supuse verificării.

Antemăsurători și devize de lucrări

Cost: min. 90 lei / oră

Urmărirea execuției în șantier

Cost: min. 90 lei / oră + costurile deplasărilor

Consultanță tehnică de specialitate

Cost: min. 120 lei / oră

Optimizarea tehnico-economică a proiectelor de infrastructuri

Cost: 15 % procent raportat la valoarea materialelor/lucrărilor de infrastructuri ale investiției care au fost optimizate

Portofoliu:

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833