Servicii de cadastru si topografie

Topografia este un domeniu specializat în efectuarea măsurătorilor precise asupra suprafețelor de teren, unităților cadastrale și a altor elemente relevante. Acesta implică studiul metodelor de măsurare, analiza instrumentelor și a aparaturii necesare pentru desfășurarea activităților specifice.

Cadastrul constă într-un set de operațiuni ce implică identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor, cum ar fi casele, apartamentele și terenurile, în documente cadastrale. Aceste operațiuni sunt realizate în scopul menținerii unei evidențe actualizate a proprietăților imobiliare. Cadastrul implică, de asemenea, reprezentarea grafică a acestor proprietăți pe hărți și planuri cadastrale, oferind astfel o imagine detaliată și clară asupra amplasamentului și configurării acestora.

 

 

 

Putem acoperi următoarele activități:

1. Servicii de cadastru

2. Măsurători topografice

3. Avize OCPI

4. Servicii de intabulare

5. Servicii de trasare topografică in timpul execuției

 

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833