DJ 249A Mânzătești – Ungheni

S-au început lucrările pentru obiectivul de investiții „ Modernizarea DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km 12+139 – km 18+539” din cadrul proiectului „ Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași, România și Raionul Sângerei, Republica Moldova”.
Activități prestate:
– Documentații tehnice necesare obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor;
– D.T.A.C. + P.T. + Antemăsurători;
– Asistență tehnică pe tot parcursul derulării execuției lucrărilor.
Proiectul va include pe lângă asfaltarea a 6,4 km de drum județean și alte lucrări importante, precum construcția de poduri, canale de scurgere a apelor, reparații ale podurilor existente, semnalizare rutieră și multe altele.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833