Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași

Consolidare și reabilitare termică imobil EN

Activități prestate:
Asistență tehnică
Consultanță tehnică la finanțare prin ADR-POR
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
1.900.000 euro

Prin tema de proiectare scopul principal urmărit a fost de a reabilita termic clădirea Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Astfel au fost prevăzute măsuri de intervenții la anvelopanta exterioară, adaptarea instalațiilor interioare la cerințele și normele în vigoare din punct de vedere al economiei consumului termoenergetic și al asigurării cerințelor de calitate în construcții, precum și consolidarea structurală a stâlpilor interiori prin confinare cu materiale compozite. Proiectul a obținut finanțare din fonduri europene nerambursabile, pe axa 10 POR, urmând a fi demarată execuția lucrărilor în perioada următoare.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833