Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Reabilitare, refuncționalizare și modernizare a Casei Universitarilor Iași

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare accese și parcaje auto
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
3.700.000 euro

Beneficiarul a demarat un amplu proiect de punere în valoare a obiectivului Casa Universitarilor din Iași, ceea ce a presupus, în primul rând, abordarea unui nou concept de refuncționalizare. Obiectivul include mai multe puncte de interes aflate pe amplasament, Corp C1 – Casa Logofătului Nicolae Canta (monument istoric), Corp C2 – Pivniță, Corp C3 – Anexă, Corp C4 – Terasă exterioară, Amenajări exterioare. Prin proiectare s-au impus intervenții de consolidare structurală, restaurarea elementelor cu valoare istorică și de patrimoniu, soluții actuale/moderne de finisaje și instalații care să nu afecteze caracterul monumental al amplasamentului. Obiectivul se află în faza de execuție, termenul de finalizare al acestora fiind estimat în anul 2021.

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833