UAT Comuna Căiuți, Județul Bacău

Construirea și dotarea Căminului Cultural în satul Heltiu, comuna Căiuți, jud. Bacău

Activități prestate:
Asistență tehnică
Audit energetic
Consultanță tehnică la finanțare
Consultanță tehnică la finanțare prin ADR-POR
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Studii de teren
Bugetul investiției:
1.200.000 euro

Prin implementarea acestui proiect, se estimează că vor fi realizate o serie de obiective cu impact socio-economic, deosebit de importante pentru toți locuitorii acestei comune, respectiv: conservarea, protejarea și păstrarea tradițiilor locului; organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice; expunerea de obiecte cu rol educativ.

Necesitatea acestei investiţii, derivă din faptul că localitatea Căiuți are ȋn componența sa, nouă sate și un singur cămin cultural – ȋn care se desfășoară alte activități decȃt cele culturale. Avȃnd ȋn vedere starea avansată de degradare a vechiului cămin cultural din satul Heltiu, acesta a fost desființat, întrucât nu mai ȋndeplinea criteriile siguranței ȋn exploatare.