UAT Roșiori, județul Bacău

Construire și dotare Cămin Cultural în mediu rural, comuna Roșiori, Bacău

Activități prestate:
Consultanță în vederea depunerii documentațiilor în vederea obținerii finanțării
Consultanță în vederea elaborării de căttre Beneficiar a Temei de Proiectare conform HG 907/2016
Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor
Studiu de Fezabilitate
Studiu geotehnic
Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata
Studiu topografic
Susținerea în cadrul comisiilor de aprobare tehnico-economică a indicatorilor
Bugetul investiției:
3.030.144 euro

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833