Compania Națională de Investiții

Reabilitare. modernizare, dotare și extindere Centru de Agrement Bucșoaia, orașul Frasin, jud. Suceava

Activități prestate:
Audit energetic
Documentație pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism
Expertiza tehnică
Reprezentări grafice 3D interior-exterior
Scenariu preliminar de Securitate la Incendiu
Studiu de Fezabilitate
Studiu geotehnic
Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata
Studiu topografic
Studii de specialitate relevante pentru buna funcționare a obiectivului de investiții
Bugetul investiției:
81.859.117 euro

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833