UAT Pipirig, județul Neamț

Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în comuna Pipirig

Activități prestate:
Consultanță în vederea elaborării de căttre Beneficiar a Temei de Proiectare conform HG 907/2016
Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor
Studiu de Fezabilitate
Studiu geotehnic
Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata
Susținerea în cadrul comisiilor de aprobare tehnico-economică a indicatorilor
Studiu de Mediu
Depunerea documentațiilor în vederea obținerii de aviza/acorduri
Bugetul investiției:
2.052.154 euro

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833