UAT Negrești, județul Vaslui

Reabilitare, modernizare și dotare Spitalul Orășenesc Negrești

Activități prestate:
Audit energetic
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI), conform H.G. 907/2016, inclusiv verificare tehnică
Documentație pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism
Expertiza tehnică
Scenariu preliminar de Securitate la Incendiu
Studiu geotehnic
Studiu topografic
Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata
Bugetul investiției:
36.590.538 euro

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833