UAT Comuna Farcașa, județul Neamț

Extindere prin schimbare de destinație corp cladire cămin cultural

Activități prestate:
Expertiză tehnică la cerința A1
Studiu de Fezabilitate
Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata
Elaborare Notă Conceptuală conform HG 907/2016
Elaborare Temă de Proiectare conform HG 907/2016
Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor
Scenariu de Securitate la Incendiu și Documentație de avizare ISU, inclusiv verificarea acesteia la cerințele Cc și Ci
Susținerea în cadrul comisiilor de aprobare tehnico-economică a indicatorilor
Refacerea documentațiilor tehnice conform observațiilor formulate în cadrul comisiilor de finanțare;
Reactualizarea documentațiilor tehnice pe parcursul a 3 ani de la data semnării contractului în vederea accesării finanțării
Bugetul investiției:
1.874.967 euro

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833