UAT Comuna Afumați, județul Ilfov

Reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural

Activități prestate:
Audit energetic
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI), conform H.G. 907/2016, inclusiv verificare tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Studiu topografic
Studiu geotehnic
Studiu privind privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de energie și de conformare nZEB
Scenariu de securitate la incendiu
Verificarea documentației tehnice la cerințele de calitate, conform prevederilor legislative
Bugetul investiției:
2.728.932 euro

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833