Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Reabilitare cădire călători stația CF Barboși Călători

Activități prestate:
Analiza de risc la securitatea fizică
Audit energetic
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI), conform H.G. 907/2016, inclusiv verificare tehnică
Documentații pentru obținerea Certificatului de Urbanism
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiză tehnică la cerința A1
Scenariu preliminar de Securitate la Incendiu
Studiu topografic
Temă de proiectare
Bugetul investiției:
1.619.854 euro

 

 

Pentru comenzi sau informații suplimentare legate de serviciile noastre, ne puteti contacta la


0756.093.833