Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi

Reabilitare termică corp Tex 2 din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial, Iași

Activități prestate:
Asistență tehnică
Consultanță tehnică la finanțare prin ADR-POR
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
680.000 euro

Beneficiarul a urmărit îmbunătățirea activității curente prin accesarea fondurilor disponibile din finanțarea nerambursabilă UE, axa 10 POR. Astfel, s-a propus reabilitarea higrotermică a clădirii corp Tex 2 din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial și rezolvarea problemei de accesibilitate pe verticală și siguranță în exploatare.