Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Reabilitare termică Corp Tex 3 din Cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial, Iași

Activități prestate:
Asistență tehnică
Consultanță tehnică la finanțare
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
490.000 euro

Tema de proiectare a avut ca scop principal reabilitarea termică a corpului Tex 3, din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial din municipiul Iași. Astfel, adaptarea instalațiilor la cerințele și normele în vigoare din punct de vedere al economiei consumului termoenergetic și remodelarea plasticii fațadelor din punct de vedere architectural, conduc la obținerea unui aspect exterior plăcut și în concordanță cu intențiile viitoare de dezvoltare a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași.