Universitatea de Medicină și Farmacie „GR. T. POPA”, Iași

Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală – CEMEX

Activități prestate:
Asistență tehnică
Consultanță tehnică la finanțare prin ADR-POR
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare accese și parcaje auto
Proiectare arhitectură
Proiectare As-Build
Proiectare instalații
Proiectare și dotare medicală
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
6.500.000 euro

Tema de proiectare a urmărit reabilitarea funcțională și structurală a corpului existent (Laboratorul de Testare a Medicamentelor), cât și extinderea, în scopul obținerii suprafețelor utile necesare, cu un corp nou. Pe termen lung, Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală – CEMEX, va contribui la dezvoltarea economică și socială a întregii Regiuni Moldova, prin creșterea numărului de cercetători, crearea de noi locuri de muncă, oportunităţi pentru învațământ și perfecționare, precum și creșterea calității vieții.