UAT Comuna Săvinești, județul Neamț

Construire bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și organizare de șantier, comuna Săvinești

Activități prestate:
Asistență tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Studii de teren
Bugetul investiției:
1.100.000 euro

Tema de proiectare stabilită de comun acord cu beneficiarul UAT Comuna Săvinești, proprietară a terenului situat în satul Săvinești, strada General Buniș, comuna Săvinești, jud. Neamț, constă în înălțarea unui bloc de locuințe cu un număr de 15 unități de locuit, cu centrele termice de apartament.

Amplasamentul terenului este favorabil din punct de vedere al accesibilității, atât pietonal cât și cu mijloacele auto, publice sau private. Terenul pe care se dorește să se construiască, are o suprafață plană și orizontală de 1379 mp.