UAT Comuna Lungani, județul Iași

Reabilitare termică și creșterea eficienței energetice la Școala Profesională Lungani, sat Lungani, comuna Lungani, județul Iași

Activități prestate:
Asistență tehnică
Audit energetic
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Studii de teren
Bugetul investiției:
700.000 euro

UAT Comuna Lungani dorește reabilitarea și modernizarea Școlii Profesionale din localitate. Prin această acțiune se urmărește îmbunătățirea caracteristicilor termoenergetice, prin utilizarea unor materiale performante, cât și a sistemelor de producere sustenabilă a energiei.