UAT Comuna Ciortești, Județul Iași

Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma fenomenelor hidrometeorlogice periculoase în comuna Ciortești, județul Iași

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare drumuri
Proiectare poduri
Bugetul investiției:
1.300.000 euro

Drumurile comunale și sătești propuse spre modernizare, în lungime totală de 6.750 m, situate în comuna Ciortești, au fost întreținute cu balast, însă, din cauza acțiunii agenților de mediu (ploi, zăpadă, cicluri repetate de îngheț-dezgheț), împreună cu lipsa fondurilor pentru întreținerea curentă, circulația rutieră nu se realiza în condiții de confort și siguranță.