UAT Comuna Căiuți, județul Bacău

Reabilitare și modernizare ”Școală Gimnazială Răducanu Rosetti”

Activități prestate:
Audit energetic
Expertiza tehnică
Studii de teren
Bugetul investiției:
1.000.000 euro

UAT Comuna Căiuți dorește reabilitarea și modernizarea ”Școlii Gimnaziale Răducanu Rosetti”, unitate de învățământ amplasată în comuna Căiuți, județul Bacău.
Echipa Artehnis se implică în implementarea proiectului, într-o primă etapă realizându-se relevarea, expertizarea, auditarea energetică și proiectarea faza DALI.