UAT Comuna Agapia, Județul Neamț

Construire grădiniță în comuna Agapia, județul Neamț

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
600.000 euro

Prin finanțare din fonduri nerambursabile europene, AFIR, beneficiarul dorește să asigure comunității locale o dezvoltare sănătoasă a viitoarelor generații, în condiții optime de calitate și siguranță. Astfel s-a propus construirea unei gradinițe în localitate pe un amplasament cu suprafața de 3.642,00 mp, situat în zona centrală a comunei. Cu regim de înălțime P+E+Pod, clădirea a fost proiectată pe sistem cadre de beton armat, cu închideri din zidărie de tip GVP și dincolo de asigurarea cerințelor de sănătate, incendiu, exploatare, s-a prioritizat eficientizarea termică. Obiectivul se află în prezent în faza de execuție, având termen de finalizare anul 2021.