Consiliul Județean Iași

Reparații capitale la clădirea Teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul” din Iași

Activități prestate:
Audit energetic
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
1.800.000 euro

Conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” din Iași a urmărit rezolvarea problemelor higrotermice existente, asigurarea cerințelor de securitate la incendiu, reorganizarea spațiilor interioare administrative, îmbunătățirea performanțelor acustice din sala de spectacole, precum și modernizarea/refacerea tuturor finisajelor și instalațiilor interioare.