S.C. Fio Grup Company S.R.L., județul Iași

Construire Hotel și Spaţii Comerciale

Activități prestate:
Asistență tehnică
Consultanță tehnică la finanțare
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare accese și parcaje auto
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Proiectare urbanism și edilitare
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
4.000.000 euro

Beneficiarul dorește construirea unei clădiri cu funcțiune mixtă de cazare în regim hotelier, locuințe și spații comerciale în proximitatea Hanului Trei Sarmale. Obiectivele sunt situate pe colina Bucium, municipiul Iași, beneficiarul urmărind prin investițiile planificate să asigure un echilibru între modul de valorificare al acestora și condițiile de protecție a mediului și integrare în teritoriu.