SC Fio Grup Company SRL, județul Iași

Reparații capitale, Refuncționalizare și Extindere Han ”Trei Sarmale”

Activități prestate:
Asistență tehnică
Consultanță tehnică la finanțare
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare accese și parcaje auto
Proiectare instalații
Proiectare structură
Proiectare urbanism și edilitare
Servicii de management proiect
Servicii de soluții de arhitectură
Bugetul investiției:
3.000.000 euro

Amplasată la poarta de intrare în municipiul Iași, pe colina Bucium, Clădirea ”Han Trei Sarmale”, pentru cunoscători în special, a fost un obiectiv plin de viață, de povestiri dulci, se poate spune un obiectiv reprezentativ al zonei / regiunii. Din păcate, timpul și alte probleme de administrare și-au pus amprenta într-un mod extrem de negativ, clădirea fiind în prezent într-un stadiu avansat de degradare. Beneficiarul dorește să readucă la viață atmosfera timpurilor de odinioară, printr-un amplu proiect de modernizare, refuncționalizare și extinderi.