S.C. Deco Dem Natura S.R.L., județul Iași

Ansamblu comercial de birouri şi locuinţe teren proprietate

Activități prestate:
Analiza de oportunitate
Servicii de soluții de arhitectură
Studii de teren
Bugetul investiției:
19.000.000 euro

Urmărind trendul de dezvoltare urbană a municipiului Iași și ținând cont de particularitățile zonei, s-a dorit valorificarea potențialului economic al spațiului, prin prevederea de funcțiuni mixte, precum: birouri, zone comerciale și zone pentru locuit, cât și asigurarea funcțiunilor conexe (parcaje, spații administrative, precum și spații verzi de petrecere a timpului liber).