S.C. Construcţii Hidrotehnice S.A., județul Iași

Construire Ansamblu Rezidenţial - Manta Roşie

Activități prestate:
Asistență tehnică
Consultanță tehnică la finanțare
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare accese și parcaje auto
Proiectare instalații
Proiectare structură
Proiectare urbanism și edilitare
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
13.000.000 euro

Beneficiarul urmărește construirea unui ansamblu rezidențial, format din 5 corpuri de clădire, C1 – C2 – C3 – C4 – C5, cu regim de înălțime variabil. Corpurile C1 – C3 – C5 au regim de înălțime S+P+6E, iar C2 – C4 regim de înălțime S+P+4E, toate acestea fiind unite printr-un subsol general. Pentru a completa imaginea locuinței ideale, complexul a fost prevăzut cu spații verzi, locuri de joacă pentru copii, spații comerciale si birouri.