S.C. Nova Metatex S.R.L., județul Vaslui

Demolare construcţii existente pe teren proprietate

Activități prestate:
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
600.000 euro

Obiectivul este situat în municipiul Bârlad, județul Vaslui, fiind compus din 37 corpuri de clădire. Din cauza lipsei de activitate, a problemelor curente și a stadiului avansat de degradare a construcțiilor existente pe amplasament, beneficiarul a propus demolarea lor, prin valorificarea materialelor rezultate.