S.C. Duras Industrial Park S.R.L., județul Ilfov

Construire hale depozitare şi producţie, clădire birouri şi spaţii comeriale, locuinţe de servicii, amenajări exterioare, accese auto, parcări, branşamente şi împrejmuire teren

Activități prestate:
Consultanță tehnică la finanțare
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare accese și parcaje auto
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
7.000.000 euro

Beneficiarul urmărește realizarea unei dezvoltări mixte pe amplasamentul de 2,65 ha situat în Comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, care să includă funcțiuni de depozitare, producție, spații de cazare, servirea mesei, zone de birouri și spații de închiriat. Astfel au fost proiectate 16 hale cu structură metalică, un corp clădire cu regim înălțime P+3E pentru hotel și restaurant. În plus s-a impus devierea rețelelor de medie tensiune existente pe amplasament, proiectarea unei sistematizări verticale care să asigure mobilitatea eficientă și în siguranță pentru toate activitățile ulterioare, asigurarea cerințelor de mediu și incendiu, precum și branșarea la utilități.