S.C. Cherhana Jurilovca S.R.L., județul Tulcea

Consolidare hală

Activități prestate:
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
680.000 euro

Prin proiectul propus și prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, s-a urmărit atât consolidarea halei de producție și extinderea construcției, cât și dotarea cu echipamentele necesare activității curente, obiectivul fiind situat în comuna Jurilovca, județul Tulcea.