Municipiul Roman, județul Neamț

Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiștii din învățământ, în municipiul Roman, etapa I

Activități prestate:
Asistență tehnică
Audit energetic
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Studii de teren
Bugetul investiției:
2.500.000 euro

Prin obiectivul de investiție situat în municipiul Roman, strada Moldovei, județul Neamț, se urmărește realizarea unei clădiri cu capacitatea de 20 apartamente, având ca scop: reducerea numărului de tineri fără locuințe, creșterea capacității de adaptare și integrare în societate, valorificarea relației dintre nivelul de locuire și șansele de realizare a obiectivelor personale.

Printre dotările exterioare, se numără: acces pietonal cu dale, amenajarea unor spații verzi/suprafețe înierbate în spațiul liber din jurul construcției și parcare cu 20 de locuri.