Municipiul Oradea, județul Bihor

Reabilitare termică clădiri existente - Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu”

Activități prestate:
Asistență tehnică
Audit energetic
Consultanță tehnică la finanțare prin ADR-POR
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
1.850.000 euro

Proiectul a urmărit creșterea eficienței energetice a clădirilor aferente Liceului Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” din municipiul Oradea, astfel încât performanțele energetice specificate în cadrul legislativ în vigoare să fie îndeplinite.