UAT Municipiul Moinești, județul Bacău

Extindere și modernizare creșă ”Primii Pași„

Activități prestate:
Audit energetic
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
900.000 euro

Prin accesarea unei finanțări nerabursabile din fonduri europene, beneficiarul urmărește extinderea pe orizontală și prin etajare a creșei „Primii Pași” din localitate. Proiectarea a presupus adoptarea unor soluții moderne pentru sporirea eficienței energetice și rezolvarea unor probleme stringente în ceea ce privește asigurarea cerințelor de calitate în construcții.