S.C. Fio Grup Company S.R.L., județul Iași

Desfiinţare construcţii existente

Activități prestate:
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
400.000 euro

Beneficiarul dorește valorificarea potențialului de dezvoltare al amplasamentului, aflat în zona metropolitană a Iașiului, în UAT Comuna Tomești. Astfel, având în vedere lipsa de activitate din ultimii ani a fostului Abator Tomești, fapt ce a condus la o degradare majoră a construcțiilor existente pe amplasament, s-a impus proiectarea demolării acestora, cu respectarea legislației specifice și prin valorificarea materialelor rezultate.