UAT Comuna Tătăruși, județul Iași

Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăruşi, Judeţul Iaşi

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare drumuri
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
3.600.000 euro

Prin tema de proiectare s-a urmărit modernizarea drumurilor de interes local în comuna Tătăruși, județul Iași. Traseele drumurilor de interes local au o lungime totală de 9,883 km, din care se va moderniza o lungime de 9,808 km. Drumurile fac parte din domeniul public al comunei, defășurându-se pe teritoriul administrativ al acesteia, printre care și satele Iorcani, Pietrosu, Uda și Tătăruși. Drumul este pietruit, iar prin modernizarea sa se asigură conexiune și accesibilitate în zonă.