UAT Comuna Plugari, județul Iași

Refacere pod în localitatea Plugari (în regim de urgenţă - Calamităţi naturale)

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare poduri
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
220.000 euro

Ca urmare a precipitațiilor masive, au apărut probleme majore de stabilitate și rezistență la podul din localitate, fiind afectată astfel desfășurarea activităților din zonă. Prin demararea lucrărilor de la obiectivul ”Refacere pod în localitatea Plugari – în Regim de Urgență–Calamități Naturale”, s-a prevăzut un pod nou cu structură metalică, în aval față de podețul existent, proiectat în conformitate cu prevederile studiilor de teren, recomandările expertizei tehnice și reglementările tehnice în vigoare.