UAT Comuna Erbiceni, județul Iași

Modernizare drumuri de interes local (DC140 şi străzi) în total de 9 km în comuna Erbiceni, Jud. Iaşi

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare poduri
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
1.900.000 euro

Traseele drumurilor de interes local (Spinoasa și Erbiceni), au o lungime totală de 9 km și se desfășoară pe teritoriul administrativ al comunei Erbiceni, în intravilan și extravilan. Drumurile de interes local, ce urmează a fi modernizate, fac parte din domeniul public al comunei Erbiceni.