UAT Comuna Dângeni, județul Botoșani

Centrul Socio-Cultural din comuna Dângeni

Activități prestate:
Asistență tehnică
Audit energetic
Consultanță tehnică la finanțare
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Expertiza tehnică
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
120.000 euro

Beneficiarul dorește realizarea unui centru cu destinație medico-socială, prin accesarea unei finanțări nerambursabile din fonduri europene. Astfel s-a stabilit reamenajarea funcțională și modernizarea spațiului situat la etajul 1 al imobilului din localitate, fiind îndeplinite cerințele de calitate și normele tehnice în vigoare. Pe viitor, se urmărește reabilitarea întregului imobil, pentru a conduce la o exploatare corectă și unitară.