UAT Comuna Aroneanu, județul Iași

Desființare cămin cultural, sat Aroneanu, com. Aroneanu, jud. Iași / Construire şi dotare aşezământ cultural în comuna Aroneanu, judeţul Iaşi

Activități prestate:
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Bugetul investiției:
1.000.000 euro

Beneficiarul a urmărit construirea unui imobil modern cu funcțiuni multiple, incluzând biblioteca, sală de lectură, sală pentru activități culturale, sală multifuncțională, cât și spațiile administrative.