Compania Națională de Investiții S.A., județul Iași

Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse în urma calamităților în satul Deleni, comuna Ciortești, județul Iași

Activități prestate:
Asistență tehnică
Proiectare drumuri
Bugetul investiției:
700.000 euro

Primăria comunei Ciortești dorește reabilitarea drumurilor locale, din satul Deleni, în lungime totală de 2659 ml, drumuri care nu au capacitate portantă corespunzătoare pentru preluarea traficului rutier existent, precum și a degradărilor actuale de tipul – gropi, făgașe, denivelări, cauzate de acțiuni ale agenților de mediu.