Cazamir Edinel Narcis şi Gabriela Iuliana, județul Iași

Construire locuinţe colective S+P+E+M

Activități prestate:
Asistență tehnică
Elaborare documentaţii şi obţinerea de avize și acorduri
Proiectare arhitectură
Proiectare instalații
Proiectare structură
Servicii de management proiect
Bugetul investiției:
560.000 euro

Prin tema de proiectare, beneficiarul dorește construirea pe amplasamentul din UAT Miroslava, situat în zona metropolitană a Iașiului (zona rezidențială), a unui imobil bloc de locuințe, cu un regim de înălțime S+P+E1+POD. Nu puține au fost provocările proiectului, printre acestea se poate preciza relația cu vecinii, sistematizarea verticală, branșarea la rețeaua de canalizare.